Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Stěhování webu a co bude dál

Po krátké pauze kvůli přestěhování je web ČSSI opět funkční. Nyní probíhají plány do budoucna, co s obsahem i vzhledem.

Systémová integrace 2/2018

Vážení čtenáři,

v tomto druhém čísle již 25 ročníku časopisu „Systémová integrace“ můžete najít opět několik zajímavých článků pokrývající pestrou paletu problematiky informačních systémů.

Především je to článek prof. Voříška na téma „eGovernment Cloud České republiky – motivy a cesty řešení“. Článek se zaměřuje především na zpřístupnění služeb veřejné správy občanům a firmám prostřednictvím internetu, zvýšení jejich bezpečnosti a současně snížení nákladů na provozované informační systémy. Řešením je autorem navrhovaný tzv. eGovernment Cloud pomocí kterého budou nabízeny ICT služby jak státních, tak i soukromých poskytovatelů.

Systémová integrace 1/2018

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám 1. číslo časopisu „Systémová integrace“, kterým tak otevíráme další 25. ročník našeho časopisu.
Článek „Výběr komunikační technologie pro Internet věcí“ Pavla Sládka a Miloše Maryšky směřuje do oblasti představující zásadní změny nejen v informačních technologiích, ale i v celém komplexu řídících, obchodních, výrobních, servisních a dalších klíčových aktivit podniků. Pro tyto nové systémy se hledají adekvátní sestavy prostředků a technologií. Způsobu jejich výběrů a vymezení podstatných parametrů pro výběr je věnován tento článek.

Systémová integrace 4/2017

Vážení čtenáři,

vítáme Vás u 4. čísla 24. ročníku časopisu „Systémová integrace“, ve kterém najdete články zabývající se širokou problematikou tvorby a aplikace informačních systémů a informačních technologií.

Systémová integrace 3/2017

Vážení čtenáři,

v tomto 3. čísle 24. ročníku časopisu Systémová integrace najdete 6 zajímavých článků věnovaných široké problematice systémové integrace.
V úvodním článku Petra Sodomky a Hany Klčové s názvem „Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj“ jsou prezentovány výsledky rozsáhlého průzkumu prováděného autory v českých podnicích již opakovaně od roku 2000. Tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky globálních průzkumů prováděných společnostmi Gartner a Nucleus Research.

Výsledky volby prezidenta a dalších funkcionářů nové rady ČSSI pro období 2017 - 2020

Na prvním zasedání nové rady ČSSI dne 20. 9. 2017 byl tajným hlasováním zvolen prezidentem ČSSI prof. Ing. Josef Basl, CSc. a viceprezidenty Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. a doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA. Do funkce tajemníka a hospodáře ČSSI byla jmenována Renata Hertlová. Do pozice šéfredaktora časopisu Systémová integrace byl opětovně schválen doc. Ing. Jan Pour, CSc. Funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Helena Palovská, Ph.D.

Syndikovat obsah