Adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech

Autor: 
Petr Hanzal

Článek si klade za cíl popsat hlavní aspekty adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech z legislativního, koncernového i uživatelského pohledu. Legislativní pohled představují vládní nařízení a zákony, které determinují prostředí, ve kterém ERP pracuje, koncernový pohled je reprezentován zájmy nadnárodního managementu a uživatelský pohled je reprezentován konvencemi koncových uživatelů v jednotlivých zemích. Práce je podložena rozsáhlými zkušenostmi, získanými při implementacích ERP v řadě zemí EU.

Text ke stažení: