Analýza problémů v rámci alokace lidských zdrojů v projektovém řízení

Autor: 
Roman Nedzelský, Martin Potančok

Tento článek se zaměřuje na identifikaci hlavních problémů v oblasti alokace lidských zdrojů v rámci projektového řízení a na identifikaci možných zlepšení, které by tento stav mohly pozitivně ovlivnit pomocí klasických technik, ale i pomocí algoritmů, či jiných automatizovaných nástrojů na optimalizaci. Je provedena analýza v podobě dotazníkového průzkumu i rešerše literatury a vědeckých zdrojů, na jejichž základě jsou identifikována případná zlepšení, nebo směry, kterými je možné se ubírat. Mezi tyto směry patří především aplikace technik, metodik a algoritmů, které mají za úkol optimalizovat celý proces alokace a balancování lidských zdrojů na projektech.

Text ke stažení: