Architektury eGovernmentu ve vztahu k jeho výkonnosti

Autor: 
Jana Fortinová

Otázky architektur na jedné straně a řízení výkonnosti na straně druhé jsou předmětem zájmu mnoha publikací, studií, projektů a zejména praxe, a to jak v komerční sféře, tak v oblasti veřejné správy a její IT podpory, resp. eGovernmentu. Řešení návrhů podnikových a dalších architektur přináší celou řadu efektů, ale i problémů spojených obvykle s jejich nekvalitním využitím. Obdobně je tomu i v implementacích systémů řízení výkonnosti, které je vedle podnikové sféry, věnována stále větší pozornost i na úrovni jednotlivých řešení eGovernmentu. Další rovinou otevřených otázek a problémů je identifikace a řešení vztahů mezi navrhovanými architekturami a jejich dopady na výkonnost organizace. Cílem tohoto článku je v základní rovině vymezit tyto vztahy, a to mezi konkrétními charakteristikami architektur eGovernmentu, a charakteristikami jeho výkonnosti. Na dané úrovni poznání jsou uvedené vztahy vymezeny pomocí kvalitativních charakteristik a verbálního vymezení, jejich transformace na kvantitativní charakteristiky může být předmětem dalšího výzkumu.
 

Text ke stažení: