Budoucnost ICT sektoru v ČR

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
20.11.2009

V současné době hledají vlády řady zemí způsob, jakým překonat problémy způsobené
zpomalením či úplným zastavením rozvoje hospodářství. Podle nejnovějších studií
(např. studie London School of Economics) je jednou z cest soustředit se zejména na ty
sektory či technologie, které přinášejí multiplikační efekty. Sektor informačních a
komunikačních technologií (ICT) naplňuje výše uvedená kriteria, protože je schopen přinést
řadě jiných sektorů (veřejná správa, zdravotnictví, strojírenství atd.) efekty spojené jak
s významnými úsporami, tak s růstem počtu „kvalifikovaných“ pracovních míst.

 

V rámci semináře se hledaly odpovědi na otázky:

Jaká řešení a efekty je ICT sektor schopen přinést jednotlivým odvětvím hospodářství
ČR?

Je v podnicích v ČR pro taková řešení (např. elektronické obchodování, online sdílení
informací, elektronická výměna dat) ještě prostor? Je možné s nimi uspět i mimo ČR?

Jaký je stav ICT sektoru v ČR v mezinárodním srovnání? Je schopen výše uvedená
řešení dodat?

Jaké příležitosti vyplývají pro ICT sektor z aktuálního prohlášení Vlády ČR?

Jak lze zvýšit viditelnost ICT sektoru a jeho přínosů při rozhodování o prioritních
odvětvích rozvoje ČR?

Komentáře

ICT v sektoru CR

Doporučuji přidat stručný obsah příspěvků, které na tomto semináři od jednotlivých účastníků zazněly. Mohly by být stimulací pro další čtenáře této diskuse.

Prezentace jsou v obdélníčku

Prezentace jsou v obdélníčku vpravo.