Business Intelligence Fórum 2012

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
01.06.2012

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek semináře v 9.00h, ukončení semináře v 16:00h (registrace od 8:30 h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Likešova aula (v přízemí nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci ve spoupráci s Katedrou informačních technologií VŠE v Praze.
Partenři semináře: Aquasoft, IBM Česká republika, KPMG Česká republika, SAP ČR

 

    

 

Business Intelligence představuje oblast podnikové informatiky, která prochází velmi dynamickým vývojem již více než 20 let. V celosvětových průzkumech zaujímá Business Intelligence přední místo v investičních prioritách manažerů podniků i informačních manažerů. I přes relativně dlouhou dobu, po kterou se Business Intelligence vyvíjí a uplatňuje v praxi, existuje stále mnoho otevřených otázek, různých přístupů i nových aplikací a technologií, které jsou předmětem diskusí manažerů, analytiků a dalších specialistů.
Cílem semináře je presentace poznatků a zkušeností předních českých expertů o moderních trendech a nových požadavcích na Business Inteligence, ale také vytvoření prostoru pro diskusi o aktuálních problémech využívání Business Intelligence pro zvyšování konkurenceschopnosti a efektivnosti podniků.

Seminář je zaměřen na následující hlavní témata:

  • stav a trendy na trhu BI (poptávka, nabídka, vývojové trendy),
  • nové a perspektivní aplikace a produkty, jejich vlastnosti a potenciální efekty pro uži-vatele,
  • uplatnění konceptu řízení podnikové výkonnosti, praktické zkušenosti dodavatelů i uživatelů řešení,
  • uplatnění a efekty BI v různých odvětvích a velikostech podniků,
  • řízení kvality dat, data governance.

PROGRAM (pokud autoři poskytli prezentace, jsou na ně zde odkazy):

9,00 Jan Pour (ČSSI, KIT VŠE): ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE

9,10  David Slánský (KPMG ČR):
        Moderní trendy v řízení BI - Pomůže Velký bratr?, prezentace není dostupná

9,40 Ondřej Bothe  (IBM ČR):
        Nove požadavky na Business Intelligence nástroje a jejich dopady do celkového řešeni, prezentace ke stažení

10,10 Jiří Přibyslavský (SAP ČR):
        Trendy Business intelligence a jejich podpora z pohledu SAP, prezentace ke stažení

10,40 PŘESTÁVKA

11,00 Vladimír Kyjonka (SAS Institute ČR):
        Postmoderní architektura BI (Jak chytře čelit informační potopě), prezentace ke stažení

Jiří Živnůstka (ADASTRA):
        Jak pomůže BI v businessu?, prezentace ke stažení

12.00 Petr  Šprungl (Aquasoft):   
        Potřebuje veřejný sektor BI?, prezentace ke stažení

12,30 Peter Hora (SEMANTA):
         Vliv sociálního software na business intelligence, prezentace ke stažení

13,00 PŘESTÁVKA

13,30 Petr Podbraný (Oracle Czech):
        Analýza nestrukturovaných dat pomocí Oracle Endeca Information Discovery, prezentace ke stažení

14,00 Robert Havránek (Microsoft), Ján Zajíc (Clever Decision):
        Efektivní řízení pomocí Business Intelligence, prezentace ke stažení

14,30 Ondřej Zyka (Profinit):
        Datová kvalita - základ úspěšného BI, prezentace ke stažení

15,00 Tomáš Třmínek (KOMIX):
        Manažerské Informační systémy - přínosy a náklady, prezentace ke stažení

15,30 Ondřej Hlavička (Ness Technologies):
        Potenciál in-memory BI, prezenatce ke stažení

16,00 Jan Pour ((ČSSI, KIT VŠE): ZÁVĚR SEMINÁŘE


MODERUJÍ:
        Ota Novotný, Jan Pour (KIT Vysoká škola ekonomická v Praze)


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI / ICT Unie 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Studenti vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12011
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 30.5.2012 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou). Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
  • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
  • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_seminar BI_forum2012.pdf452.74 KB
program.pdf383.24 KB