Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech

Autor: 
Ota Novotný, Jan Pour, David Slánský

Obálka knihy Business IntelligenceBusiness Intelligence (BI) je moderním způsobem užití informačních technologií při analýzách, plánování a rozhodování firmy. Autoři vysvětlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a příklady navrhování, realizace a úspěšného nasazení BI aplikací od strategického řízení až po oblasti financí, obchodu a logistiky.

 

Další informace najdete na http://www.grada.cz/katalog/kniha/business-intelligence/

O autorech

Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal i titul Ph.D. v oboru informatika. Od roku 1996 zde na katedře informačních technologií přednáší problematiku business intelligence, ERP produktů, měření výkonnosti informačních systémů a jejich auditu. V současné době se zaměřuje na aplikaci principů business intelligence v řízení podnikové informatiky a při strategickém řízení podniku. Dále zastupuje Českou republiku v mezinárodním výboru ISO/IEC JTC1 SC7 - Softwarové inženýrství, kde připravuje a připomínkuje mezinárodní normy ISO/IEC z oblasti měření jakosti informačních systémů a softwarových produktů. Ota Novotný se účastní řady projektů spojených s návrhem a řízením implementace informační podpory firemních procesů a následného auditu. Je spoluautorem dvou knih, autorem či spoluautorem několika skript a řady článků či příspěvků na konferencích.

Doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 1970. Je pracovníkem katedry informačních technologií VŠE v Praze. Orientuje se na otázky řízení podnikové informatiky, systémovou integraci a řešení úloh business intelligence a datových skladů. Je autorem nebo spoluautorem čtyř knižních publikací, 25 vysokoškolských skript a řady článků a příspěvků na konferencích. V současné době je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a šéfredaktorem časopisu Systémová integrace. Je členem programových výborů mezinárodních konferencí, působí rovněž jako analytik v konzultační a analytické společnosti ITG se sídlem v Praze. Jan Pour se podílí na řešení projektů v oblasti řízení podnikové informatiky a v oblasti návrhů informačních systémů v průmyslu, obchodu, energetice i v organizacích státní správy.

Ing. David Slánský
Vystudoval katedru informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, působil rovněž v jaderné laboratoři CERN ve Švýcarsku. V současné době pracuje ve společnosti Adastra, kde zastává pozici Business Analyst Manager. David Slánský se intenzivně věnuje oblasti business intelligence a následnému využití v zákaznicky orientovaných procesech v spodnicích, zejména v telekomunikačních společnostech a finančních institucích. Kromě business intelligence se specializuje na analýzu, design a implementaci IS/ICT architektur a na související problematiku měření přínosů a nákladů IS/ICT řešení.

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2004
Počet stran: 
256
ISBN: 
80-247-1094-3