Byznys analytika - součásti, role a souvislosti

Autor: 
Jan Pour

Byznys analytika („Business Analytics“, BA) přestavuje v současné době komplex nejrůznějších nástrojů, technologií a aplikací zaměřených na podporu, resp. realizaci analytických, plánovacích a prognostických úloh v podnikovém řízení. Tyto úlohy a jim odpovídající aplikace a technologie vyžadují specifické pracovní role jak na straně IT, tak na straně uživatelské. Stejně tak vyžadují i specifické znalosti, jejichž spektrum se musí postupně vyvíjet tak, jak se vyvíjí spektrum řešení byznys analytiky. Cílem tohoto článku je presentovat některé úvahy o obsahu byznys analytiky, jejích součástech, zmíněných rolí a jejich podstatných souvislostech.   

Text ke stažení: