Cloud computing – analýza situace s IaaS v České republice

Autor: 
Roman Nedzelský

Ve chvíli, kdy se společnost rozhodne využívat cloudové služby, se musí rozhodnout pro jednoho z jejich poskytovatelů. Vzhledem k důležitosti této volby by bylo vhodné provést nejprve detailní analýzu všech známých poskytovatelů, jimi nabízených služeb i cen, za které tyto služby poskytují. Společnost by také předem měla vědět, jestli do cloudu plánuje přesunout pouze části infrastruktury, nebo celek. Pojmů, s nimiž se klienti mohou setkat, je poměrně dost a tato práce se snaží tyto jednotlivé pojmy zpřehlednit, analyzovat aktuálně největší a nejznámější poskytovatele jednotlivých služeb a poskytnout tak ucelenější přehled cloudových služeb doplněný o finanční rámec a o modelové příklady.

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: