Digitální cesta k prosperitě

Autor: 
Ota Novotný, Jiří Voříšek

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s ČSSI a s ICT Unií založila iniciativu „Digitální cesta k prosperitě“, jejímž primárním cílem je objektivně analyzovat potenciál informačních a komunikačních technologií pro podporu konkurenceschopnosti České republiky. Jedním z hlavních výsledků iniciativy „Digitální cesta k prosperitě“ v roce 2011 je tato publikace, která ve formě kratších studií či rozsáhlejších analytických materiálů přináší objektivní pohled na možnosti podpory konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím ICT, současný stav ICT sektoru či pozici ČR z hlediska digitální konkurenceschopnosti. Zaměřuje se také na hledání způsobu stanovení přínosů ICT iniciativ a na představení zajímavých případových studií, které by se mohly stát inspirací i pro naši zemi.

Publikace je rozdělena do tří základních částí:
ČÁST A – Shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů  – Zde jsou ve zkratce uvedeny hlavní zjištění, závěry a zejména doporučení pro jednotlivé aktéry v oblasti ICT v České republice, které autorský kolektiv formuloval v průběhu řešení projektu.
ČÁST B – Soubor studií „Digitální cesta k prosperitě“ – Zde jsou uvedeny jednotlivé klíčové studie projektu, které se věnují jednotlivým aspektům spojeným s tématem ICT v České republice:
    Studie „ICT a konkurenceschopnost České republiky“
    Studie „Role ICT sektoru v hospodářství ČR“
    Studie „Analýza ekonomiky ČR podle míry využití ICT“
    Studie „Pozice ČR a EU ve  světě digitální konkurenceschopnosti“
    Studie „Efekty spojené s nasazením ICT“
    Knihovna případových studií inovativního nasazení ICT s významnými dopady pro společnost
    Studie „Profesní dovednosti v jednotlivých členských státech EU“
ČÁST C – Vybrané detailní analýzy projektu – Zde jsou uvedeny vybrané detailní analýzy provedené při zpracování jednotlivých studií projektu

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1.vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Professional Publishing
Rok: 
2011
ISBN: 
978-80-7431-047-8