Zápisy rady a orgánů společnosti

Členům společnosti jsou určeny následující dokumenty. Obsahují zápisy z jednání rady společnosti, sekcí a další dokumenty, jako například rozpočet společnosti, komunikační strategii a podobně.