eGovernment Cloud České republiky – motivy a cesty řešení

Autor: 
Jiří Voříšek

Řešení informačních systémů veřejné správy ve vyspělých zemí světa prochází řadou inovací, jejichž hlavními cíli jsou zpřístupnění služeb veřejné správy všem občanům a firmám prostřednictvím internetu, zvýšení bezpečnosti informačních systémů a jimi zajišťovaných elektronických služeb a snížení nákladů na provozované informační systémy. Na poslední dva motivační faktory je zaměřen projekt eGovernment Cloudu v České republice. Článek popisuje principy na základě, kterých země EU budují své eGovernment Cloudy a porovnává je s principy a způsobem řešení eGovernment Cloudu v ČR.

Text ke stažení: