Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví - Health 4.0

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
19.05.2017

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze - nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov, Likešova aula

Prezentace ke stažení naleznete u jednotlivých bodů programu níže. Fotografie jsou pod tím.

Pokračováním eHealth k digitálně propojené a efektivnější zdravotní péči

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s VŠE v Praze
a s podporou partnerů konference:
CompuGroup Medical Česká republika (hlavní partner),
Cisco, ICZ (partneři)
a Zdravotnictví a medicína, Mladá fronta (mediální partner)

 

                  

      

Health 4.0 představuje koncept zdravotní péče, ve kterém je využíváno propojení všech komponent (senzorů, bio-senzorů, systémů a kybernetické nadstavby) a subjektů pomocí internetu, resp. internetu věcí. Toto digitální propojení umožňuje zeefektivnit diagnostické, léčebné a ošetřovatelské procesy, vč. personalizované péče, a zároveň podporuje rozšiřování zdravého životního stylu. Reálné vyhodnocování dat a přesnost mapování symptomů s predikcí vývoje napomáhá inovaci zdravotnických i sociálních služeb v rámci Health 4.0. Tento trend Health 4.0 je jedním z významných IT trendů ve společnosti označovaných souhraně jako 4. Průmyslová revoluce nebo Společnost 4.0.


Otázky, na které bude  konference hledat odpovědi:

 • Jaké jsou hlavní současné trendy uplatnění IT ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních?
 • Jaká je spojitost eHealth a Health 4.0?
 • Co zahrnují trendy Health 4.0 a jaké strategické dokumenty jej podporují?
 • Jaké jsou dopady Health 4.0 na procesy zdravotnických zařízení?
 • Jak by mohly inovované ICT služby Health 4.0 napomoci ke zvýšení efektivnosti zdravotnických zařízení?
 • Jak by mohly inovované ICT služby Health 4.0 napomoci ke zvýšení kvality zdravotních služeb občanům?
 • Jaké jsou zkušenosti (pozitivní/negativní) se zaváděním Health 4.0 ve vabraných zemích?
 • Jaká jsou specifika IT projektů ve zdravotnictví?
 • Jaké právní aspekty jsou spojeny s budováním Health 4.0?
 • Jaké bezpečností otázky jsou spojeny s Health 4.0?

Odborným garantem konference je ing. Martin Potančok, PhD. Martin se  věnuje oblasti zdravotnictví a informačním systémům využívaným ve zdravotnictví. Již ve své dizertační práci se zaměřil na sourcingové strategie IS/ICT ve zdravotnických zařízeních, výsledky jeho práce v grantovém projektu Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení byly začleněny do modelu řízení podnikové informatiky MBI. Má za sebou 8 let praxe ve vývoji software (na řadě projektů pro mezinárodní společnosti - např. Siemens, Linet, Eurest, CZ LOKO, Emerson Climate Technologies, MSD), poslední tři roky pracuje jako projektový manažer a business analytik.

Kontakt: martin.potancok@vse.cz


PROGRAM

9:00 – 9:10 J.   Voříšek (VŠE Praha, vicepresident ČSSI, poradce náměstka pro ICT MV ČR)
                  Zahájení konference

9:10 – 9:25   Martin Potančok (VŠE Praha):
                  Změny ve výdajích na zdravotní péči, aktuální trendy v oblasti Health 4.0 (pohled komerční a akademické sféry), prezentace ke stažení

9:25 – 9:50   Martin Zeman (Ministerstvo zdravotnictví ČR):
                  Úvodní nadhled resortu zdravotnictví – aktuální situace národní strategie konceptu Health 4.0 (eHealth v ČR), prezentace ke stažení

9:50 – 10:15   Vladimír Přikryl (CompuGroup Medical Česká republika):
                  Rozdíly v elektronizaci vedené státem a soukromou firmou, prezentace ke stažení

10:15 – 10:40   Roman Nedzelský (ZeeRay):
                  Otázky bezpečnosti Health 4.0, prezentace ke stažení

10:40 – 11:00 Přestávka s občerstvením

11:00 – 11:25   Vlastimil Černý (Všeobecná fakultní nemocnice v ;Praze):
                   Využití cloudových služeb ve zdravotnictví

11:25 – 11:50  Petr Běhávka (CompuGroup Medical Česká republika):
                   Elektronizace v praxi, prezentace ke stažení

11:50 – 12:15   Tomáš Šedivec (Ministerstvo Vnitra ČR a Kraj Vysočina):
                  Přeshraniční výměny zdravotní dokumentace (National Contact Point for eHeatlh), prezentace ke stažení

12:15– 12:40   Michal Opatřil (ICZ):
                  Praktické zkušenosti s projekty Healthshare v ČR, prezentace ke stažení

12:40 – 13:05   Filip Maleňák (Aplikace Záchranka, z.ú.):
                  Mobilní aplikace záchranka, prezentace ke stažení

13:05 – 13:35 Přestávka s občerstvením

13:35 – 14:00   Jan Šmíd (Cisco):
                  Síť jako platforma a zdroj informací pro bezpečnou, kvalitní a efektivní zdravotní péči, prezentace ke stažení

14:00 – 14:25   Klára Fialová, Jan Hůlek (eVito/EUC):
                  eVito - Digiceuticals v péči o chronické pacienty, prezentace ke stažení

14:25 – 14:50   Michal Rozehnal (Reporting.cz) a Jan Kolář (Penta Hospitals):
                   Možnosti využití cloudového reportingu v oblasti zdravotnictví, prezentace ke stažení

14:50 – 15:20   Martin Potančok:
                 Závěr konference  ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800 Kč
Členové ČSSI 400 Kč
Zástupci zdravotnických zařízení, státní správy a samosprávy 400 Kč
Zaměstnanci a studenti vysokých škol 0 Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 17002
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihláškyon-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:

ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_eHealth.pdf802.89 KB