Evropská komise a rozvoj eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

V dubnu roku 2016 vydala Evropská komise dokument Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 - Urychlování digitální transformace veřejné správy. V rámci tohoto dokumentu je definována celá řada strategických záměrů ve vztahu k rozvoji eGovernmentu na úrovni celé Evropské unie. Cílem tohoto článku je rekapitulovat některé vybrané záměry zejména ve vztahu ke zvyšování celkové výkonnosti eGovernmentu. Cílem je rovněž formulovat některé poznámky k jejich naplnění z pohledu aktuálních zkušeností v ČR a mezinárodních statistik

Text ke stažení: