Evropské informační systémy a jejich budoucnost

Autor: 
Jindřich Domanja, Jan Loukota, Vladimír Zitta

Článek se věnuje informačním systémům a dalším informatickým nástrojům, které se používají v rámci Evropské unie (resp. Schengenkého prostoru)
v oblasti správy vnějších hranic a policejní a justiční spolupráce. V kontextu současných společenských a geopolitických turbulencí je mezinárodní sběr, výměna a analýza informací klíčovým aspektem zlepšování bezpečnostní situace. První část textu zahrnuje výčet a charakteristiku jednotlivých informačních systémů, druhá část je pak věnována nedostatkům těchto systémů (a návrhu jejich řešení) a informačním potřebám, které budou muset být uspokojeny v nejbližších letech. 

Text ke stažení: