Inteligentní krajská města

Autor: 
Libor Gála, Tomáš Pavlíček

Cílem příspěvku je představit závěry průzkumu, který zjišťoval, v jaké fázi adopce Internetu věcí (IoT) v rámci konceptu inteligentního města se nacházejí česká krajská města (včetně Prahy) a jaký je jejich výhled v roce 2025. Zároveň jsou identifikovány dimenze a oblasti konceptu inteligentního města v nichž je spatřován největší potenciál.

Text ke stažení: