Intellectual Property Audit: základní rámec pro provádění auditu duševního vlastnictví

Autor: 
Zdeněk Molnár, Jan Černý

Článek pojednává o patentových informacích coby nedílné součástí informační obsahové analýzy v oblasti Competitive Technical Intelligence z pohledu práva, životního cyklu a následně konkrétním příkladům využití patentových informací pro firmy a na základě dosavadní praxe navrhuje strukturu pro provádění auditu duševního vlastnictví ve společnostech s využitím doporučených informačních zdrojů. První část analyzuje patent jako právní entitu, druhá část zkoumá patentový dokument z hlediska procesu zveřejňování informací, třetí část se zaměřuje na informační zdroje patentových dokumentů pro zjišťování právního stavu patentových dokumentů a poslední část dává do souvislostí informace o duševním vlastnictví v rámci Intellectual Property Auditu.
 

Text ke stažení: