Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu?

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
12.12.2013

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek semináře v 9:00 h, ukončení semináře 14:40 h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, zasedací místnost rektora č. dv. 169, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s katedrou informačních technologií VŠE v Praze

 

Přes přesvědčivé výhody Cloud Computingu řada organizací, zejména malých a středních podniků, není ochotna využívat Cloud Computingové služby. Průzkumy naznačují, že důvodem je částečné nepochopení výhod Cloud Computingu a zároveň bavy o bezpečnost informací i zvýšení závislosti na poskytovateli služeb. Všeobecně se ale tvrdí, že malé a střední podniky mají potenciál nejvíce těžit z přechodu do cloudu, protože Cloud Computing umožňuje těmto organizacím přístup k ITC službám, které byly tradičně k dispozici pouze velkým organizacím. Váhání s využitím Cloud Computingových služeb může znevýhodnit tyto organizace a snížit jejich konkurenceschopnost.

Tento seminář má za cíl poskytnout platformu pro diskuzi o výzvách a výhodách Cloud Computingu, zejména z hlediska koncových uživatelů v České Republice a najít odpovědi na následující otázky:

  • Jak se mohou organizace připravit na využití služeb Cloud Computingu?
  • Jaké jsou klíčové faktory úspěchu využívání služeb typu SaaS, IaaS, PaaS?
  • Jak pomoci SMEs při přechodu na Cloud Computing?
  • Jak podpořit vývoj Cloud Computingu v ČR?
  • Jaká je role vlády při podpoře přechodu na Cloud Computing?
  • Jaké jsou trendy v oblasti Cloud Computingu?

PROGRAM

09:00 - 09:10   Zahájení semináře, Voříšek, J. (president ČSSI)

09:10 - 09:35   eGovernment & Cloud, prezentace ke stažení
                           Felix, O. (hlavní architekt IS VS, ČSSI)

09:35 - 10:000   Přínosy ERP v Cloudu, prezentace ke stažení
                           Kopecký, R. (Algotech)

10:00 - 10:25   Jakou cenu má IT pro vaši společnost, prezentace ke stažení
                           Souček, M. (České radiokomunikace)

10:25 -10:50      Přestávka

10:50 - 11:20   Public cloud v praxi - co je třeba pro zvládnutí takového projektu, prezentace ke stažení

                           Dohnal, B. (NetMail.cz)

11:15 - 11:40   Bezpečnost a Cloud – jde to dohromady? přednáška se nekonala
                           Nový, Z. (T-Mobile)

11:40 -12:05    Analýza rizik cloudového řešení, prezentace ke stažení
                           Žid, V. (Ministerstvo vnitra)

12:05 - 12:30   Fenomen Cloudu v perspektivě Středni a východní Evropy, prezentace ke stažení
                           Zajonc, P. (IDC)

12:30 -13:00      Přestávka

13:00 - 13:25   From Cloud Computing to Big Data, prezentace ke stažení
                           Šedivý, J. (ČVUT)

13:25 - 13:50   Právní a bezpečnostní rizika cloud computing, prezentace ke stažení
                           Smejkal, V. (VUT v Brně, soudní znalec, člen Legislativní rady vlády)

Smejkal, V. (VUT v Brně, soudní znalec, člen Legislativní rady vlády)
13:50 - 14:15  Rizika výběru cloudového poskytovatele – jak a proč použít CC (Cloud Compliance Matrix), prezentace ke stažení
                           Jiříček, Z. (Microsoft)

14:20 - 14:55  Panelová diskuse: Jak podpořit vývoj Cloud Computingu v ČR?

14:55 - 15:00  Závěr semináře


Odborným garantem semináře je doc. Dr. Jiří Feuerlicht (KIT VŠE, UTS Sydney)

Seminář je realizován za podpory projektu GAČR P403/11/0574


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 600,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 300,- Kč
Studenti a učitelé vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12012
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 10.12.2013 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou). Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
  • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
  • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426


 

PřílohaVelikost
cssi-seminar-CC_2013.pdf448.04 KB