Jak využívají české firmy a instituce Cloud Computing?

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
07.12.2012

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci ve spoupráci s
Katedrou informačních technologií VŠE v Praze.
Partner semináře IBM ČR.
 

Začátek semináře v 9.00h, ukončení semináře v 14:00h (registrace od 8:30h).

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, nová budova - zasedací místnost rektora č. dv. 169, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

On-line přihláška...


Náklady na informatiku jsou v současné době častým předmětem kritiky ze strany manažerů. Na druhé straně požadavky uživatelů na funkcionalitu aplikací, na dostupnost informací, flexibilitu a kvalitu IT služeb neustále rostou. Roste i komplexita podnikových IT a tím i komplexita řízení vývoje a provozu informačního systému. Řada teoretiků i dodavatelů tvrdí, že jednou z cest řešení těchto problémů je využití služeb Cloud Computing, což potvrzuje již řada realizovaných projektů v České republice. Jaké podmínky musí být splněny, aby se tak opravdu stalo?

Cílem semináře je poskytnout vyvážený pohled na tuto oblast podnikové informatiky. Proto mezi přednášejícími jsou zástupci poskytovatelů IT služeb, uživatelských organizací i zástupci univerzit a analytici zaměřujících se na aplikace cloudových řešení ve světě.

Otázky, na které bude konference hledat odpovědi:

  • Jaké jsou klíčové faktory úspěchu využívání služeb typu SaaS, IaaS či PaaS?
  • Jaké jsou hlavní překážky využití cloudových řešení v různých odvětvích?
  • Jaké jsou zkušenosti s aplikací různých typů cloudových služeb?
  • Jak se mohou organizace připravit na využití služeb cloud computingu?
  • Jaký je dopad cloud computingu na podnikové IT, jeho řízení a jeho náklady?
  • Jaké jsou aktuální a očekávané trendy v oblasti cloud computingu?

PROGRAM SEMINÁŘE

09:00 - 09:10 Voříšek, J. (president ČSSI): ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
09:10 - 09:40 Kroa, V. (IDC CEMA):
                    Rostoucí důležitost cloudu pro provozní řízení IT,
prezentace ke stažení
09:40 - 10:10 Felix, O. (Ministerstvo vnitra):
                    Cloud ve veřejné správě jako nový cíl 2014+, prezentace ke stažení
10:10 - 10:40 Leština, P. (IBM):
                    Finanční aspekty Cloud Computingu pohledem IBM, prezentace ke stažení
10:40 - 11:00 PŘESTÁVKA
11:00 - 11:40 Smejkal, V. (soudní znalec, člen Legislativní rady vlády):
                    Právní aspekty a rizika Cloud Computingu
11:40 - 12:10 Pokorný, P. (ESA):
                    Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO?, prezentace ke stažení
12:10 - 12:40 Feuerlicht, J. (KIT VŠE Praha, UTS Sydney):
                    Výsledky průzkumu srovnávajícího využítí Cloud computing v ČR a zahraničí, prezentace ke stažení
12:40 - 13:20 PANELOVÁ DISKUSE
13:20 - 13:30 Závěr semináře

Seminář je realizován za podpory projektu GAČR P403/11/0574


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 600,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 300,- Kč
Studenti a učitelé vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12011
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 5.12.2012 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou). Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
  • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
  • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_seminar_CC_2012.pdf392.79 KB