K čemu jsou dobré databázové návrhové vzory?

Autor: 
Helena Palovská

Je prezentována myšlenka databázových návrhových vzorů, důvody jejího vzniku a přínosy významných autorů. Je podán přehled problematik řešených v publikovaných vzorech, je uvedeno jejich rozdělení na zárodečné modely a abstraktní vzory. Jsou sděleny zkušenosti z výuky databázových návrhových vzorů na vysoké škole. Na závěr jsou podány argumenty pro využití databázových návrhových vzorů v praxi.

Text ke stažení: