K interpretaci současných informací

Autor: 
Prokop Toman

Rychlý rozvoj informační společnosti a nových možností lidské komunikace jsou nezbytné pro úspěšné fungování informačních systémů. Jedním z hlavních aspektů je interpretace informace koncovými uživateli. Během přenosu konkrétním kanálem dochází k řadě deformací informací. Tento příspěvek popisuje některé základní přístupy ke generování a deformování informací se zaměřením na interpretaci. Zároveň dává podnět k diskusím o metodách analýzy informačního prostředí.

Klíčová slova: informace, komunikace, interpretace, dezinformace, fáma, mýty, mystifikace, fake news, Jazyk třetí říše, dezinterpretace

Text ke stažení: