Katalog knih

Společnost spolupracuje s řadou autorů a vydavatelství na přípravě odborných publikací.

 

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Autor: 
Pavel Učeň

Obálka knihy Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšeníZkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit možnosti zvyšování výkonnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých oblastí a procesů, a jak tohoto zvýšení výkonnosti dosáhnout. Podstatou je pragmatický princip známý pod pojmem potenciál zlepšení.

Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti

Autor: 
Josef Basl, Roman Blažíček

Druhé, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

 

Podnikové procesy, Procesní řízení a modelování

Autor: 
Václav Řepa

Obálka knihy Podnikové procesyNové, aktualizované a rozšířené vydání moderní publikace pro firemní manažery, studenty, IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy.

Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě

Autor: 
Filip Šmída

Obálka knihy - Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firměSvou praktičností a aktuálností poznatků ojedinělá publikace se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. Manažeři, podnikatelé a vysokoškolští studenti v publikaci získávají praktického a srozumitelného průvodce implementací procesního řízení ve firmě, přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení organizací.

Znalostní management a proces jeho zavádění.

Autor: 
Vladimír Bureš

Obálka knihy Znalostní managementFiremní manažeři a studenti v knize najdou ucelený pohled na znalostní management jako moderní manažerskou disciplinu. Po seznámení se s základními pojmy se čtenáři dozví praktické informace o znalostním managementu z různých úhlů pohledu (technologického, manažerského, organizačního, implementačního aj.) a o procesu zavádění znalostního managementu do firmy či jiné organizace.

Podniková informatika, Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi

Autor: 
Libor Gála, Jan Pour, Prokop Toman

Obálka knihy - Podniková informatikaKaždý uživatel informatiky – ať už manažer, obchodník či účetní – by se měl dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, které se využívají v podnikovém řízení. Kniha je ojedinělým komplexním přehledem těchto technologií a aplikací, srozumitelně a čtivě ukazuje, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá, nabízí velké množství příkladů.

Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů

Autor: 
Ivan Vrana, Karel Richta

Obálka knihy - Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémůKniha popisuje zásady při budování podnikového informačního systému (IS) a kritické faktory rozhodující o úspěchu či selhání projektu IS. Autoři dávají praktický návod pro postup v jednotlivých fázích zavádění IS. Součástí knihy jsou vzory smluv a dokumentů i základy modelovacího jazyka UML pro snazší komunikaci tvůrců a uživatelů IS.

 

Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech

Autor: 
Ota Novotný, Jan Pour, David Slánský

Obálka knihy Business IntelligenceBusiness Intelligence (BI) je moderním způsobem užití informačních technologií při analýzách, plánování a rozhodování firmy. Autoři vysvětlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a příklady navrhování, realizace a úspěšného nasazení BI aplikací od strategického řízení až po oblasti financí, obchodu a logistiky.

 

Další informace najdete na http://www.grada.cz/katalog/kniha/business-intelligence/

Metodiky vývoje a údržby informačních systémů

Autor: 
Alena Buchalcevová

Obálka knihy - Metodiky vývoje a údržby informačních systémůAutorka klasifikuje rigorózní i agilní metodiky pro vývoj, provoz a údržbu informačních systémů (IS) ve firmách podle metodického rámce MEFIS vyvinutého na katedře informačních technologií VŠE v Praze. Popisuje metodické vzory pro různé problémové domény (ERP, CRM aj.) a typy projektů.

 

Další informace na http://www.grada.cz/katalog/kniha/metodiky-vyvoje-a-udrzby-informacnich-systemu/

 

 

Jak vzniká ZISK. Manažerský román o tom, že moderní technologie samy úspěch nezaručí

Autor: 
Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Carol A. Ptak

Obálka knihy Jak vzniká ziskTvůrce jednoho z nejprogresivnějších manažerských přístupů dneška (teorie omezení) a uznávaná světová autorita ve zvyšování výkonnosti firem, jehož knih se už prodalo více než 5 milionů kusů, ukazuje ve svém novém románovém bestselleru na životě softwarové firmy, proč pro očekávané zlepšení výsledků nestačí zavedení nových technologií. Můžete sledovat, jak Scott Duncan a Lenny Abrahms se svým týmem řeší vzniklé obtíže a krizové situace poté, co zjistili, že se jejich doposud prosperující firma dostala na okraj propasti. Nyní musejí vše dělat radikálně jinak.