Katalog knih

Společnost spolupracuje s řadou autorů a vydavatelství na přípravě odborných publikací.

 

Moderní personální management, Nejnovější trendy a technologie

Autor: 
Alfred J. Walker a kolektiv

Obálka knihy - Moderní personální managementKniha předkládá postupy, rady a cenné zkušenosti světové personální konzultantské firmy Towers Perrin, jak se vypořádat se změnami v řízení lidských zdrojů, které jsou důsledkem využívání informačních sítí a dalších technologií. Autoři se zabývají konkrétními možnostmi vytváření a realizace systému řízení lidských zdrojů využívajícího informační sítě, novou rolí personálních útvarů, informačními technologiemi v odměňování a rozvoji pracovníků, získáváním, výběrem a formováním pracovníků pomocí sítí.

Teorie omezení v podnikové praxi, Zvyšování výkonnosti podniku pomocí nástrojů TOC

Autor: 
Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra

Obálka knihy - Teorie omezení v podnikové praxiPublikace se věnuje jednomu z progresivních manažerských přístupů současnosti – metodě TOC (Theory of Constraint). Teorii omezení vytvořil jeden z nejvýraznějších manažerských myslitelů 20. století, zakladatel úspěšné sítě poradenských firem dr. Eliyahu M. Goldratt. Kniha popisuje principy metody, oblasti jejího nasazení od výroby přes distribuci, finance, marketing až po řízení lidí a podnikovou strategii. Samostatná část je věnována aplikaci TOC při implementaci informačních systémů.

Umění systémového návrhu

Autor: 
Vojtěch Merunka, Jiří Polák, Antonín Carda

Obálka knihy - Umění systémového návrhuPublikace učí moderně chápat systémy, současné i budoucí procesy, jejich vazby a souvislosti, a to jako východisko pro formulaci zadání a tvorbu SW aplikace. Na argumentační část navazuje příklad IS (řízení autoprovozu a souvisejících procesů), výklad metody BORM (Business Object Relation Modelling) a příklad e-podnikání. Uživatelům, manažerům, navrhovatelům i tvůrcům IS nabízí kniha nejen popis metody, která se opírá o objektovou orientaci, procesní modelování a popis systémové práce od analýzy až po implementaci, ale i konfrontaci s jejich zkušenostmi.

Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv v oblasti outsourcingu IS/IT

Autor: 
Jiří Voříšek a kolektiv

O publikaci nejsou dostupné žádné informace.

Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS

Autor: 
Jiří Voříšek a kolektiv

Obálka knihy - Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS

Tato publikace je věnována problematice smluv a při její tvorbě vycházeli autoři z následujících úvah: