Koncepční změny v řízení IT organizací

Autor: 
Zora Říhová, Vlasta Svatá

Článek se zabývá relativně novým přístupem k řízení IT v organizacích, který vychází z předchozích modelů a byznys manažerům poskytuje návody, jak efektivně komunikovat a spolupracovat v rámci jednotlivých procesů řízení IT s profesionály v této oblasti. K tomu je nutné používat standardní rámce, které podporují efektivní používání IT. Jedním z rámců, který tyto myšlenky podporuje, je COBIT 5 a samotný styl řízení, zaměřený na tyto cíle, se označuje jako EGIT – Enterprise Governance of IT. Hlavním cílem příspěvku je seznámit čtenáře se zásadami, přednostmi a zápory tohoto stylu řízení. 

Text ke stažení: