Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
17.05.2007

 Přestože české vysoké školy přijímají stále více studentů IT oborů, bude v následujících třech letech poptávka firem po absolventech IT převyšovat jejich nabídku. Absolventi jednotlivých vysokých škol mají navíc velmi rozdílné znalosti, což přináší firmám vysoké náklady spojené s jejich doškolováním. Vyplývá to z aktuálního výzkumu společností ČSSI, SPIS, CACIO a Vysoké školy ekonomické v Praze.

V České republice pracuje v současnosti asi 233 000 IT odborníků. V roce 2006 poptávaly firmy 4 000 nových vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s IT kvalifikací. Takto vysoká poptávka byla z velké části zapříčiněna rozvojovými projekty nadnárodních firem, jako IBM, DHL či CA. Vzhledem k omezenému počtu absolventů VŠ a VOŠ, kteří vystudovali informatiku, musely firmy v polovině případů zaměstnat studenty vzdělané v jiných oborech. Ti museli být významně přeškoleni.

Výzkum potvrdil, že firmy hledají absolventy se širokým spektrem znalostí v oblasti IT, ale kladou také významný důraz na schopnosti komunikace, týmové práce, prezentace a orientaci v ekonomice a podnikání. Požadavkům firem v současnosti nevyhovují téměř žádní absolventi bakalářských oborů informatiky. 84 % z nich musí absolvovat 100 a více dnů školení, aby dosáhli minimálních požadovaných znalostí. V případě magisterských oborů je situace lepší - asi u poloviny těchto absolventů hradí firmy 60 a méně dnů nezbytného školení.

„Česká republika se může stát zemí, kde budou ve velkém rozsahu produkovány IT služby s vysokou přidanou hodnotou,“ říká vedoucí katedry IT na VŠE prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. „Abychom tuto příležitost nepromarnili, musí vysoké školy vzdělávat dostatečný počet IT odborníků, kteří budou mít znalosti odpovídající požadavkům trhu. To vyžaduje změnu přístupu vysokých škol k výuce,“ dodává.

„Vysoké školy zaostávají v přípravě nových generací IT odborníků. Bude tomu tak zřejmě i nadále,“ předpokládá prezident SPIS Ing. Jiří Polák, CSc. „Není to ani tak chyba škol či systému vzdělávání. Problém spočívá spíše v neustále se zrychlujícím tempu informačních technologií,“ dodává.

„Úroveň vzdělávání studentů IT oborů nepochybně stále roste. Přesto není z hlediska požadavků firem dostačující,“ říká předseda CACIO Ing. Miroslav Hübner, MBA. „Praxe ovšem nevyžaduje rutinní zkušenosti a zběhlost, ale spíše schopnosti vstřebávat nové znalosti a reagovat na momentální potřeby,“ doplňuje.