Lidské zdroje v ICT

Autor: 
Petr Doucek, Ota Novotný, Iva Pecáková, Jiří Voříšek

Obálka knihy - Lidské zdroje v ICTZa padesát let od výroby prvního počítače se z ICT (informačních a komunikačních technologií) stal jeden z rozhodujících faktorů růstu a produktivity vyspělých ekonomik. ICT sektor například v roce 2003 zaměstnával v zemích OECD přes 17 milionů pracovníků a nelze konstatovat, že by opravdu kvalifikovaných odborníků byl v této oblasti dostatek. Proto může být vyšší využívání ICT v ekonomice pro Českou republiku strategickou výhodou.

Proto tým odborníků z vysoké školy ekonomické v Praze ve složení prof. Ing. Petr Doucek, CSc., Ing. Ota Novotný, Ph.D., doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. a prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. prováděl v letech 2006 a 2007 výzkum, který měl odpovědět na nejčastěji kladené otázky: Jaký je celkový počet IT odborníků, jaká je jejich struktura a jak se bude v nejbližších letech vyvíjet? Jaká je požadovaná struktura znalostí v oblasti ICT? Jaké jsou počty studentů a absolventů IT a jaká je struktura jejich znalostí? Jsou vysoké školy připraveny reagovat na předpokládané změny na trhu práce?

Závěry tohoto obsáhlého průzkumu konstatují, že globální trendy mění poptávku po IT odbornících a to jak co do objemu, tak i struktury požadovaných profesí, zvýší se potřeba absolventů mezioborových studijních programů a pravděpodobně klesne procento pouze technicky orientovaných IT odborníků. Česká republika má v současné době díky své poloze, nižším nákladům práce a kvalifikační struktuře obyvatel dobrou příležitost stát se zemí, která bude vyvážet služby, spojené s ICT. Plnobarevná kniha „Lidské zdroje v ICT“, vydaná nakladatelstvím Professional Publishing, přináší na více než 200 stranách s mnoha grafy a tabulkami závěry výzkumu spolu s doporučeními do budoucnosti. Kniha je vynikajícím informačním zdrojem nejen pro školy, vychovávající ICT odborníky, ale i pro firmy, které se oblastí ICT zabývají nebo které pracovníky ICT nezbytně potřebují pro zvyšování své konkurenční schopnosti.
 

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Professional Publishing
Rok: 
2007
Počet stran: 
204
ISBN: 
978-80-86946-51-1
  • Zaměření obsahu: