MBI – portál pro podporu řízení podnikové informatiky

Autor: 
Jan Pour

Článek se věnuje aktuálnímu stavu a možnostem portálu zaměřeným na podporu řízení podnikové informatiky. Navazuje na články (Dohnal, J., Pour, J., 2013) a (Pour, J., 2012) publikované v tomto časopise. MBI portál je rozvíjen v kooperaci pracovníků VŠ a expertů z praxe. Jeho hlavním cílem je přispívat jak k racionalizaci práce v oblasti praktického řízení podnikové informatiky, tak i k zefektivnění studia těchto otázek na vysokých školách. Na základě MBI se postupně formuje MBI komunita pracovníků VŠ, praxe a studentů, kteří mají zájem na jeho využívání i na jeho dalším průběžném rozvoji. Smyslem tohoto článku je charakterizovat možnosti MBI nabízené jeho uživatelům.

Text ke stažení: