Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
24.05.2013

 

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Video ze semináře naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=wvwkDIPphpU

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
ve spoupráci
s pracovním výborem NERV pro KPI ve VS,
se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR a s ICT Unií ,
s podporou partnerů konference
ARBES Technologies, IBM, Microsoft a SAP
a za podpory mediálního partnera
MANAGEMENT MANIA
 
                                                                 
 
 
 
 

Začátek konference v 9:00 h, ukončení konference 15:00 h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Vencovského aula (v přízemí nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)


Občané a firmy očekávají od veřejné správy stále kvalitnější služby s klesající administrativní náročností. V současné ekonomické situaci stát ale nemůže vynakládat na tyto služby rostoucí finanční prostředky. Lze najít řešení tohoto rozporu? Příklady některých zemí ukazují, že řízení služeb na základě ukazatelů nákladů, výkonnosti a kvality služeb,  budování informačních systémů veřejné správy na základě jasně definované architektury, procesní řízení služeb a využívání center sdílených služeb jsou cesty, jak lze tento rozpor řešit. Na konferenci budeme diskutovat, jak měřit výkon a kvalitu služeb veřejné správy s cílem efektivního řízení a financování těchto služeb.

Otázky, na které bude konference hledat odpovědi:

 • Jakou roli mají ukazatelé výkonnosti ve strategii vlády ČR
 • Jaké existují metodiky měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy (VS), jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
 • Jak lze využívat nákladové, výkonové a kvalitativní metriky pro řízení a financování služeb?
 • Jaká je souvislost mezi architekturou služeb VS, procesy VS a efektivností poskytování služeb VS?
 • Jak měřit výkonnost a rozpočítávat náklady sílených služeb?
 • Lze využít pro měření výkonnosti a kvality služeb VS data ze stávajících informačních systémů?
 • Jaké jsou přístupy nejvyspělejších zemí?
 • Jaké jsou zkušenosti a záměry v ČR na úrovni vlády, ministerstev, krajů a obcí?
 • Jaké změny legislativy jsou nutné pro efektivní řízení služeb na základě ukazatelů nákladů, výkonnosti a kvality služeb?

PROGRAM

Moderátor: V. Mach (ČSSI)

9.00 J. Voříšek (ČSSI, VŠE-KIT): Úvod konference - Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy – cíle, příležitosti a hrozby, prezentace ke stažení
      - jaké jsou cíle systému měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb VS,
      - jaké vlastnosti by měl splňovat?
      - jaké aktivity v ČR v této oblasti existují?

9,20 T. Vrbík (Úřad vlády ČR): Role ukazatelů výkonnosti ve strategii vlády ČR
      - význam ukazatelů výkonnosti pro realizaci strategie vlády ČR
      - usnesení vlády o využití KPI při řízení veřejné správy

9,40 O. Felix (hlavní architekt IS VS), P. Tiller (analytik rozvoje ZR): Architektura služeb VS jako předpoklad efektivního poskytování služeb VS
      - sdílené služby při výkonu veřejné správy
      - služby veřejné správy
      - služby informační společnosti
      - služby ICT platforem
      - služby datových komunikací
      - optimalizace úředních postupů služeb veřejné správy sdílenými službami informační společnosti
      - optimalizace služeb informační společnosti sdílenými službami ICT platforem
      - služby datových komunikací jako předpoklad bezpečných sdílených služeb

10,00 J. Procházka, O. Novotný, J. Voříšek (pracovní skupina NERV-KPI):  Řízení vybraných oblastí VS pomocí KPI, prezentace ke stažení
      - metodika navržená pracovní skupinou NERV-KPI
      - ukazatele, které budou využívány pro řízení vybraných služeb od r. 2014
      - odhadované úspory, které implementace navržených KPI přinese
      - možné limity na výdaje zakotvené v rozpočtu
      - návrhy de lege ferenda (na další legislativní činnost)

10,20 M. Vaněk, J. Strouhal, K. Schön (ÚZSVM): Využití dat Centrálního registru administrativních budov (CRAB) pro zvyšování efektivnosti využití kancelářských prostor, prezentace ke stazeni
      - zodpovědnosti ÚZSVM při správě majetku ČR
      - projekt CRAB
      - využití reportingu CRAB pro vyhodnocování ukazatelů efektivnosti využití kancelářských prostor

10,40 PŘESTÁVKA - OBČERSTVENÍ

11,00 J. Beneš (MV ČR), J. Basl (ČSSI, VŠE-KIT): Projekt PMA - procesní modelování agend veřejné správy, prezentace ke stažení
      - modelování agend a jejich atributy výkonnosti a kvality
      - přístupy ke stanovení nákladů
      - metodika a její pilotní ověřování

11,20 Z. Havelka (A-21): Chytrá veřejná organizace založená na službách, prezentace ke stažení
      - architektonický model obslužné organizace & role ICT
      - controlling služeb veřejné správy

11,40 F. Troják (město Milevsko): Controlling služeb města Milevsko, prezentace ke stžení
      - potřeba měření a řízení výkonů
      - první výstupy controllingu služeb

12,00 Z. Kadlec (kraj vysočina), D. Melichar (ČSSI, Cortis), K. Candrová  (Cortis): Řízení veřejných služeb na městě, kraji i na ministerstvu – od teorie k praxi, prezentace ke stažení
      - veřejné služby jako produkty veřejného sektoru, průkopnické začátky a zkušenosti
      - od úřadování k řízení - principy moderního řízení ve veřejné správě
      - jak lze skloubit strategické řízení, BSC, CAF, KPI a kompetenční model pro zlepšení řízení
      - ukázka výsledků využití metodiky CorSet Framework a Katalogu služeb v praxi

12,20 M. Ješuta, M. Tajtl: Měření kvality služeb e-Governmentu, prezentace ke stažení
      - metodika hodnocení e-služeb
      - zkušenosti s měřením e-služeb (sčítání lidu a daně)
      - existuje způsob jak měřit všechny druhy služeb jediným způsobem?
      - jaké způsoby měření se nabízí?

12,40 PŘESTÁVKA - OBČERSTVENÍ

13,10 Z. Pilz (ICT Unie): Jak postavit kvalitní informační systém, prezentace ke stažení
      - příspěvek ICT unie ke kontrole nákladů a vyšší kvalitě služeb ve státní správě
      - základní role a fáze projektu
      - přínosy pro občany a uživatele

13,30 M. Houštecký (ARBES Technologies): Manažerský informační systém pomáhá řídit zdravotnictví ve Středočeském kraji, prezentace ke stažení
      - význam metodického rámce při řízení zdravotnických zařízení
      - kontrola hospodaření a zvyšování výkonnosti zdravotnických zařízení
      - hlavní přínosy MIS při řízení zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji

13,50 H. Pechová (IBM): Efektivní využívání Informačních systémů veřejné správy, prezenatce ke stažení
      - koncept sdílených služeb
      - možnosti využití dat stávajících IS pro výpočet ukazatelů výkonnosti
      - porovnání se zahraničím

14,10 V. Koudele (Microsoft), D.Melichar (ČSSI, Cortis): VŠICHNI O TOM MLUVÍ…, prezentace ke stažení
      - jak se posunout od úřadování k řízení, a jak změnit stávající způsob zajištění výkonu a služeb veřejné správy

14,30 P. Hrabě, L.Seibertová: Podpora řízení výkonnosti veřejné správy řešením Státní pokladny  (SAP), prezentace ke stažení
      - metodika controllingu ve veřejné správě z pohledu SAP
      - životní cyklus ukazatelů KPI a průběh jejich podpory komponentami řešení Státní pokladny
      - využití Benchmarku SAP pro vyhodnocení získaných ukazatelů a možnosti použití KPI v personálním rozvoji ve veřejné správě

14,50 J.Voříšek (ČSSI, VŠE-KIT): závěr konference


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI / ICT Unie 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Studenti a učitelé vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12011
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 21.5.2013 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou). Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka na konferenci KPI ve VS.pdf439.26 KB