Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
17.01.2014

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek semináře v 9:00 h, ukončení semináře 16:00 h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Likešova aula (v přízemí Nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
a ISTMF,
partneři konference jsou IBM a ALVAO.

 

    
   

Význam ICT pro efektivní fungování většiny organizací v soukromém i veřejném sektoru je zásadní. S rostoucí komplexitou informačních systémů a s rostoucím počtem variant vývoje a provozu IS/ICT (interní provoz, IaaS, PaaS, SaaS,...) roste ale i složitost řízení informatiky dané organizace. Metodiky a standardy pro řízení podnikové informatiky (COBIT, ITIL, ISO 20000, TOGAF a další) se snaží na tyto skutečnosti reagovat. Konference se zaměří na poslední vývoj těchto metodik a standardů a na to, jak nastavit systém řízení IT organizace tak, aby vyhovoval specifickým podmínkám organizace, resp. státu.

Otázky, na které bude konference hledat odpovědi:

 • Jaká aktuální doporučení pro tvorbu systému řízení informatiky organizace dávají metodiky a standardy řízení podnikové informatiky a jak jsou tato doporučení organizacemi v ČR aplikována?
 • Jakým faktorům (legislativa, nabídka produktů, služeb a ICT odborníků na ICT trhu, velikost podniku, sektor ekonomiky, byznys model podniku, použitý rozsah outsourcingu, podniková kultura, atd.) je nutné přizpůsobit systém řízení informatiky organizace a jak?
 • Jak lze měřit výhodnost různých variant systému řízení podnikové informatiky pro daný
 • podnik?

Program:

9:00  J.Voříšek (ČSSI): ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9:05  M.Mana, E. Skarlandtová (ČSÚ): CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR, prezentace ke stažení
     - počet IT odborníků
     - průměrné platy IT odborníků, mimo jiné v soukromém sektoru a ve veřejné správě
     - studenti a absolventi VŠ v IT oborech
     - další statistiky ČSÚ týkající se ICT

9:30  V.Kufner (ITSMF, T-Mobile): KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU BUDOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY NA ZÁKLADĚ ITILU, prezentace ke stažení
     - silná a slabá místa ITILu
     - vazby na další standardy a normy – P3O/PRINCE2, COBIT, EA/TOGAF-
       ve smyslu, co v ITILu chybí a lze zde najít
     - měření IT – IT BSC, CSF, KPI
     - přidaná hodnota pro business – Business and IT alignment
     - specifické přístupy v různých sektorech

10:00  P.Hujňák (ISACA, Per Partes): KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU BUDOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY NA ZÁKLADĚ COBITU, prezentace ke stažení
     - co řídit v informatice a jak definovat cíle řízení?
     - jaký systém řízení nastavit?
     - jak zajistit integritu detailů s celkem?
     - jak realizovat to, co je zatím vymyšleno jen na papíře?

10:30  P. Hrabě (SAP): VÝZNAM PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY JAKO JEDNÉ Z METOD ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY, prezentace ke stažení
     - co je to podniková architektura, jaké jsou její základní principy a přínosy?
     - úloha EA při řízení informatiky, úloha informatiků při řízení podniku
     - vztah EA a jiných IT metodik
     - jak, kde a s kým začít budovat a využívat podnikovou architekturu

10:55  P. Mojžíš, P.Křelina (ITSMF, Raiffeisenbank): JAK MŮŽE ITILU POMOCI SIXSIGMA, prezentace ke stažení
     - jak vybrat správnou podmnožinu procesů ITILu k implementaci?
     - jak nastavit správnou kvalitu IT procesů?
     - jak zavést takto definované procesy?

11:20  Přestávka s občerstvením

11:40  Z.Zajíček (ODS): JAK ŘÍDIT IT NA ÚROVNI STÁTU, prezentace ke stažení
     - specifika řízení IT na úrovni státu
     - co se v ČR osvědčilo a co ne
     - jaké změny legislativy by přispěly k větší efektivitě IT ve veřejné správě?

12:05  V.Špáňa (ČEZ): SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY V ČEZ , prezentace ke stažení
     - historie řízení IT a jeho současný stav
     - propojení IT procesů a byznysu
     - kde bude role řízení IT v dalších letech
     - co v metodikách nenajdete

12:30  M.Hűbner (PRE): SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY V PRAŽSKÉ ENERGETICE, prezentace ke stažení
     - model řízení a jeho napojení na metodiky
     - zásady řízení a budování, aneb jak vědět co dělat i nedělat
     - jak budovat systém služeb
     - jak důvěřovat, ale i kontrolovat

12:55  O.Hausmann, K. Pecl (Datart): SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY V DATARTU, prezentace ke stažení
     - SWOT analýza různých modelů řízení v maloobchodní firmě
     - jak získat a udržet nejlepší odborníky do interního týmu?
     - může retailová firma podnikat i jako SW dům?
     - jaké jsou rozdíly motivace IT týmů: interní – dodavatelský?

13:20  Přestávka s občerstvením

13:40  R.Grodl, T.Kodrík (ALVAO): ZKUŠENOSTI S NASAZOVÁNÍM ITSM NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ PODNIKOVÉHO IT V RŮZNÝCH TYPECH SPOLEČNOSTÍ
     - standardy jsou jako páteř a je třeba z nich vycházet
     - nasazujme jen ty procesy, které opravdu potřebujeme
     - dívejme se očima byznysu a postavme katalog služeb podle skutečných potřeb byznysu
     - ke každé činnosti potřebujete nástroje, všechny se vyvíjejí za stejným účelem, vyberte ten,
       který vám padne do ruky i do srdce

14:05   J.Voříšek (ČSSI, VŠE-KIT): PRINCIPY TVORBY A UŽITÍ MODELU ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY - MBI, prezentace ke stažení
     - MBI – reakce KIT-VSE a FIT-CVUT na identifikované slabiny metodik v českých podmínkách
     - jaké byly hlavní motivace k tvorbě MBI
     - architektura MBI
     - způsoby použití MBI a jejich přínos pro podnik

14:30  J. Dohnal, J.Pour (KSI-FIT-ČVUT, VŠE-KIT): MOŽNOSTI UŽITÍ MODELU MBI V PODNIKOVÉ PRAXI, prezentace ke stažení
     - řešení vztahů IT – byznys,
     - faktory ovlivňující řízení IT a řešení jejich dopadů na jednotlivé objekty řízení (organizaci podniku,
       byznys procesy, IT procesy atd.)

14:55  PANELOVÁ DISKUSE: ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY – ZKUŠENOSTI
     V.Špáňa (ČEZ)
     M.Hűbner (PRE)
     O.Hausmann (Datart)
     T.Pfeifer (Penny Market)
     T.Gregor (Fakultní nemocnice Ostrava)

Otázky do panelu:

 • který princip, metoda apod. řízení podnikové informatiky se vám nejvíce osvědčil a proč?
 • který princip, metoda apod. řízení podnikové informatiky se vám neosvědčily a proč?
 • kdo (TOP mng firmy, CIO, TOP + CIO, Mng byznys útvaru, různě dle situace) má u vaší organizace finální rozhodnutí o: principech/pravidlech řízení IT, IT investicích, IT architektuře, outsourcingu IT služeb

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 1000,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI / ITSMF 500,- Kč
Přednášející a studenti  vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12012
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 15.1.2014 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
 • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
 • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka na konferenci Rizeni IT.pdf424.55 KB