Metriky integrovaných podnikových dat v kontextu SME

Autor: 
Daniel Vodňanský

Práce slučuje dva problémy. Prvním je nepoužitelnost klasické relační databáze na různé typy dat (především do různé míry strukturovaných). Druhým je menší zájem významných architektonických rámců a jiných standardizovaných řešení správy podnikových dat o ekonomicky důležitý sektor malých a středních firem. K tomu je navržen komplexní model osmi jednoduchých ukazatelů (metrik). Tyto ukazatele by měly být schopné diverzifikovat datové základny různých podniků z multidimenzionálního hlediska (především časového vývoje). Tím dojde k vymezení problémové oblasti datových základen jako celku, popřípadě pak k odhalení příčin a důsledků konkrétního, metrikami jednoznačně vymezeného problému To je následněexperimentálně ověřeno na případové studii reálně existujícího podniku.

Text ke stažení: