Metriky v projektu implementace plánovacích systémů

Autor: 
Vladislav Štefaňák

Tato práce se zabývá řízením projektu implementace plánovacího systému. Systémy pro podporu plánování stojí na rozhraní nástrojů typu Business Intelligence a běžných transakčních aplikací, proto si řízení jejich implementace vyžaduje specifický přístup. Práce popisuje základní množinu metrik pro jednotlivé etapy projektu. Tyto metriky byly autorem ověřeny na reálných projektech implementace plánovacích systémů. Navrženou množinu metrik je možno použít jako základ pro komunikaci zákazníka a dodavatele a současně jako interní check-list dodavatelského týmu pro kontrolu kvality projektu.

Tato práce má vymezené dva logicky navazující cíle :

  • Prvním cílem této práce je popis OLAP plánovacích systémů a projektů jejich implementace zaměřený na znaky, jimiž se OLAP plánovací systémy liší jak od klasických balíků aplikačního softwaru, tak od ostatních nástrojů Business Intelligence.
  • Druhým cílem této práce je navrhnout komplexní množinu metrik hodnotících průběh a úspěch projektu implementace a následně i vlastní provoz plánovacího systému.

 

Text ke stažení: