doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Od roku 2007 působí na pozici vedoucího katedry průmyslového inženýrství a managementu na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Za tuto dobu se podílel na intenzivním rozvoji pracoviště, které je v současné době jedním z nejlepších a nejlépe vybavených pracovišť průmyslového inženýrství v České republice.

Mezi základní aktivity a oblasti zaměření patří vývoj a inovace procesů, logistika a tvorba layoutů, rozvoj a implementace metod průmyslového inženýrství, ergonomie a normování, včetně normování logistických procesů. V rámci dlouholetých projektových zkušeností s implementací metod průmyslového inženýrství, se podílel na řadě vývojových projektů, které se postupem času začali zaměřovat na intenzivnější využití digitalizace a automatizace ve všech procesech.

V současné době se jedná o implementaci metod a nástrojů Industry 4.0. ve formě digitálních technologií, automatizace a kvantifikace nejen logistických procesů až po využití a nasazení virtuální reality k ověřování skutečnosti na virtuálních modelech. 

  • Zaměření obsahu: