Mobile Applications Support in the Educational Process

Autor: 
Zuzana Šedivá

Příspěvek se zabývá využitím mobilních zařízení ve vzdělávacím procesu. Mobilní telefony a tablety se stávají technologií nezbytnou v procesu výuky jak pro učitele, tak pro studenty. Jejich role je důležitá nejen v rovině komunikační, ale oblasti vytváření, sdílení a prezentace výukových podkladů. Článek se zabývá jak rolí m-learningu ve výuce, tak i nabídkou výukových mobilních aplikací na trhu.

Text ke stažení: