Mobilní zařízení v korporátním prostředí

Autor: 
Narek Oganesjan

Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled na možnosti využití mobilních zařízení a s nimi souvisejících technologií v korporátní sféře. V rámci textu se čtenář též seznámí s definicí mobilních zařízení, způsoby a stavem jejich zavádění v organizacích, typy aplikací v rámci nich provozovaných a především pak přínosem jejich používání v podnikovém prostředí.

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: