Model hodnocení kvality implementace typového aplikačního softwaru z pohledu projektového týmu zákazníka

Autor: 
Alena Buchalcevová, Karel Volena

Článek se zaměřuje na problematiku řízení kvality softwaru v oblasti implementace typového aplikačního softwaru (TASW) v podnikovém prostředí. Nejprve jsou identifikována a kategorizována rizika projektů budování informačních systémů. Hlavním přínosem článku je prezentace Modelu hodnocení kvality implementace TASW, který vznikl jako rozšíření metodiky MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information System) o model hodnocení kvality průběhu implementace typového aplikačního softwaru z pohledu projektového týmu zákazníka. Model pomáhá řešit hlavní příčiny neúspěšnosti projektů implementace TASW, kterými, dle názoru autorů, jsou nedostatečná připravenost podniku na implementaci TASW, nízká odborná úroveň pracovníků na straně zákazníka a nedostatek zkušeností s řízením projektů na straně zákazníka.