Model procesů malých softwarových firem: ověření dotazníkovým průzkumem

Autor: 
Jan Mittner, Alena Buchalcevová

Na základě několika průzkumů jsme identifikovali potenciál ke zlepšení v oblasti IT podpory procesů v malých softwarových firmách. Na cestě ke zlepšení v této oblasti bylo nejprve nutné definovat model procesů malých softwarovavých firem. Cílem tohoto článku je představit výsledky průzkumu, kterým jsme v českých firmách ověřili navržený model procesů malých softwarových firem. Výsledky průzkumu ukazují, že navržený model procesů dobře reprezentuje potřeby malých softwarových firem.