Model řízení dohody o úrovni poskytovaných služeb digitálního obsahu zajišťovaných na bázi telekomunikační infrastruktury

Autor: 
Štěpán Alexa

Pod prizmatem intenzivního rozvoje oblasti konvergentních služeb roste komplexita otázek spojených se zajištěním souladu mezi očekáváním zákazníka o úrovni a kvalitě poskytované služby na straně jedné a zajištěním této úrovně kvality výrobci, zprostředkovateli a poskytovateli služeb digitálního obsahu na straně druhé. Tento článek navazuje představuje v první části představuje širší teoretický rámec pro pochopení souvislostí při hodnocení úrovně poskytovaných služeb. Tento článek volně navazuje na dříve publikovaný materiál „SLA v prostředí telekomunikačních konvergentních služeb“ a rozšiřuje poznání směrem ke konkrétnímu modelování SLA pro IPTV služby.

Text ke stažení: