Moderní personální management, Nejnovější trendy a technologie

Autor: 
Alfred J. Walker a kolektiv

Obálka knihy - Moderní personální managementKniha předkládá postupy, rady a cenné zkušenosti světové personální konzultantské firmy Towers Perrin, jak se vypořádat se změnami v řízení lidských zdrojů, které jsou důsledkem využívání informačních sítí a dalších technologií. Autoři se zabývají konkrétními možnostmi vytváření a realizace systému řízení lidských zdrojů využívajícího informační sítě, novou rolí personálních útvarů, informačními technologiemi v odměňování a rozvoji pracovníků, získáváním, výběrem a formováním pracovníků pomocí sítí.

Pojednávají o intranetových systémech služeb pro pracovníky a o nadstavbových aplikacích pro manažery. Nabízejí mnoho praktických návodů, jak využít informační technologie ke zlepšování efektivnosti personální práce a ke zvyšování jejího přínosu pro dosahování cílů organizace. Kniha je určena personalistům a všem manažerům a specialistům, kteří chápou zlepšení řízení lidských zdrojů jako podnikatelskou příležitost.

 

Další informace na: http://www.grada.cz/katalog/kniha/moderni-personalni-management/

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2003
Počet stran: 
256
ISBN: 
80-247-0449-8
  • Zaměření obsahu: