Moravskoslezská sekce (Ostrava)

Hlavním cílem sekce je vytvoření platformy pro výměnu informací v oblastech:

  • řízení a vývoje IS/IT,
  • rozvoj řízení ekonomických a dalších subjektů na bázi moderních IS/IT,
  • analýzu stavu a trendů na trhu IS/IT a služeb v tuzemsku i zahraničí,

a to v regionu oblastně nejvíce vzdáleném od Prahy, ve kterém však působí řada členů ČSSI.

Činnost sekce je zaměřena na podporu výše uvedených cílů a spočívá především v organizování pravidelných konferencí a seminářů určených zejména členům regionální sekce. Sem patří celostátní konference Tvorba softwaru zaměřená na vývoj, metodologie a prostředky tvorby IS, a celostátní seminář Informační technologie pro praxi, který je zaměřen především na problémy implementace IS/IT. Dále regionální sekce organizuje každoročně dva semináře podle aktuálních požadavků členů vzhledem k potřebám regionu, na které jsou zváni lektoři z celé ČR. Na tyto akce jsou zváni i nečlenové regionální sekce a studenti univerzit z regionu s cílem propagace činnosti a členství v ČSSI.

 

Adresa stránek sekce je http://www.cssi-morava.cz

 

Předseda sekce: Milena Tvrdíková milena.tvrdikova@vsb.cz