Možnosti měření kvality informatiky v zemědělských podnicích

Autor: 
Karel Kubata, Zdeněk Havlíček

V předkládaném článku je zpracovávána tématika využívání informatiky v zemědělských podnicích v České republice z pohledu kvality. Kvalita informatiky v zemědělském podniku je řešena na platformě norem ISO/IEC. Vlastní prvky měření kvality jsou stanoveny v rámci uvedených norem a na základě výsledků průzkumu využívání informatiky v zemědělských podnicích. V rámci zjištění uvedených v tomto článku jsou v závěru interpretovány specifické prvky měření kvality informatiky pro oblast malých zemědělských podniků. 

Text ke stažení: