Na cestě směrem k průmyslu 4.0

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
27.01.2017

Prezentace ke stažení naleznete u jednotlivých bodů programu níže. Fotografie jsou pod tím.

Začátek konference v 9:00h, ukončení konference 15:00h 

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze - nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov


Pořádá
Česká společnost pro systémovou integraci
 ve spolupráci s
Vysokou školou ekonomickou v Praze,
s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni
a s podporou partnerů

AIMTEC, MICROSOFT, SAP, Siemens

                
  


        

 


V poslední době narůstá význam trendů, které jsou označovány souhrnně jako společnost 4.0, v níž klíčovou roli pak sehrává průmysl 4.0 resp. industry 4.0. Zdůrazňována přitom je zvýšená míra komunikace a integrace prostřednictvím internetu věcí a celkový nárůst míry digitalizace reálného světa. Význam průmyslu 4.0 se projevuje mj. i v tom, že bývá označován i jako další, v pořadí již čtvrtá, průmyslová revoluce.

Rozvoj průmyslu 4.0 proto představuje významný milník nejen na podnikové úrovni, ale je mu věnována pozornost také ve strategických vládních dokumentech průmyslově vyspělých států vč. České republiky. Pro správnou orientaci v těchto nových trendech je tudíž nutné průběžně se seznamovat s hlavními aktivitami a technologickými možnostmi směřujícími k průmyslu 4.0 a současně získávat podněty a zkušenosti z projektů z praxe. 


Cílem konference je odpovědět zejména na otázky k tématům:

  •  Jaké trendy ve společnosti jsou v současnosti označovány příponou 4.0 a co všechno lze zahrnout pod pojem průmysl 4.0?
  • Jaký je současný stav průmyslu 4.0 ve světě a jak se k této aktivitě přistupuje v České republice?
  • Cesta k průmyslu 4.0 z pohledu Svazu průmyslu a dopravy a z pohledu Technologické agentury ČR (TA ČR)
  • Přístupy a zkušenosti z realizace projektů průmyslu 4.0 z pohledu významných dodavatelů - např. společnosti Siemens, Deloitte, SAP a Aimtec
  • Příklad "best practice" s tématikou průmyslu 4.0 z podnikové praxe, vč. praktických doporučení pro malé a střední podniky

PROGRAM:

9:00 - 9:10     Zahájení konference
       
Josef Basl (president ČSSI)

9:10 - 10:30   Blok A: Rámec průmyslu 4.0
        Josef Basl (VŠE Praha, ČSSI): Společenské trendy směřující k průmyslu  4.0
        Petr Očko (předseda TA ČR): TA ČR a její role ve světě Průmyslu 4.0, prezentace ke stažení
        Jiří Holoubek (člen představenstva SPČR): Reakce českých firem na průmyslu 4.0, prezentace ke stažení

10:20 - 10:40 Přestávka na občerstvení

10:40 - 13:00   Blok B: Pojetí průmyslu 4.0 dodavateli
        Leoš Dvořák (ředitel pro digitalizaci, Siemens ČR): Průmyslová výroba v době 4.0, prezentace ke stažení 
        Hana Součková (Head of Presale CZ & SK, SAP): SAP Leionardo - Ucelené řešení pro chytrý svět, prezentace ke stažení
        René Kubů (ředitel pro obchodní strategii, Microsoft): Jak nové technologie pomáhají měnit průmysl
           (od IoT přes Machine Learning až k prediktivní údržbě)
prezentace ke stažení
        Andreas Staffen (Director, EMEA CoP Lead for IoT, Deloitte Consulting GmbH): How to Scale Industry 4.0 Projects, prezentace ke stažení

13:00 - 13:30 Přestávka na občerstvení

13:30 - 15:00   Blok C: Příklady dobré praxe
        Roman Žák (předseda představenstva AIMTEC): Digitlizace fabriky – exportní příležitost pro Česko?, prezentace ke stažení 
        Gerhard Moeller (jednatel společnosti Alfmeier CZ): Výroba 4.0 z pohledu firmy Alfmeier CZ s.r.o. - Konkrétní zkušenosti: Výroba 4.0 v praxi

14:30 - 15:30   Závěrečná diskuze

Závěr konference


Přípravy:
přípravy

Úvodní slovo:
přípravy

Blok A:

Přestávka:
přestávka

Blok B:Přestávka, a blok C:

Diskuze:

Závěrečné slovo:


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800 Kč
Členové ČSSI 400 Kč
Pracovníci veřejné správy 400 Kč
Zaměstnanci a studenti vysokých škol 0 Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2

číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 17001
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 24.1.2017 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou)Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
  • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:

ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka_Industry_4_0.pdf412.49 KB

Komentáře

Doporučení všem

Výborný seminář, který splnil to, co bylo v jeho názvu. Zejména hodnotím jeho logickou strukturu uspořádání, od rámcového vysvětlení problematiky I4.0, přes jeho přínosy při zaváděníI4.0 v průmyslu a nakonec uvedení konkrétních zkušeností z realizovaných projektů některých firem. Posluchači si tak mohli odnést konsistentní informace pro svou odbornou praxi a také se zamyslet nad tím, co by se mohlo v jejich podniku inovovat, protože světová konkurence nespí. Jednou z cest jak toho dosáhnout, bylo podle mého názoru na tomto semináři naznačeno. Doufám, že i další semináře tohoto typu přesvědčí naše stakeholders, jakou cestou se ubírat a do jakých procesů a technologií investovat.