Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Tisková zpráva: Virtuální server hosting s přeinstalovaným CRM systémem

Na českém trhu vzniklo jedinečné spojení kvalitního poskytovatele CRM systému, společnosti COMPEKON s.r.o., a zkušené hostingové společnosti Welia IT s.r.o. Z dosavadní dlouhodobé spolupráce rozšířili své služby pro náročnější uživatele CRM systému, kteří mají zájem o vlastní, speciálně nastavený a odladěný virtuální privátní server. Díky tomuto spojení je na trhu služba poskytující specializovaný VPS s již předinstalovaným CRM systémem BLUEJET s měsíčním poplatkem.

Více informací na webech:
www.bluejet.cz
www.welia.cz
 

Systémová integrace 4/2012

Vážení čtenáři,

uzavíráme další, už devatenáctý ročník časopisu Systémová integrace. Jako obvykle využijeme úvod i tohoto čísla k informacím o aktualitách v životě České společnosti pro systémovou integraci. Evidentně nejpodstatnější z nich jsou volby a jejich výsledky do nové rady ČSSI. Volby se uskutečnily v průběhu prosince minulého roku. Do sedmičlenné Rady ČSSI byli zvoleni (pořadí podle počtu hlasů) tyto osobnosti české informatiky:

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (VŠE Praha), Prof. Ing. Josef Basl, CSc. (ZČU Plzeň), JUDr. Martin Maisner (Rowan Legal), Ing. Vladek Šlezingr (IBM ČR), Ing. Ondřej Felix (hlavní architekt eGovernmentu, MV ČR), CSc., Ing. Zdeněk Pilz (Arbes Technologies) a Ing. Václav Mach (Microsoft ČR).

Seminář "Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací"

Další v sérii odborných seminářů ČSSI, tentokrát na téma Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací, se koná již tradičně v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 21.1.2013.

On-line přihláška....

Výsledky voleb do Rady ČSSI

Volební komise ve složení Doc. Pour, Ing. Šafařík-Pštrosz, H.Hůrková ve svém zápisu konstatuje: Ze 62 individuálních členů volilo 28 členů a ze 106 kolektivních členů volilo 36 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu. Výsledkem je následující složení rady na roky 2013-2016 (v pořadí podle počtu hlasů): Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Prof.Ing. Josef Basl, CSc., JUDr. Martin Maisner, Ing. Vladek Šlezingr, Ing.Ondřej Felix, CSc., Ing. Zdeněk Pilz a Ing. Václav Mach.

V lednu se koná 1. zasedání rady v novém složení a proběhne volba prezidenta a 2 viceprezidentů - tajným hlasováním.

Představení kandidátů do rady ČSSI

Vážení členové ČSSI,

jak jste již byli informováni v říjnu mailem, podle platných stanov naší společnosti nastává období voleb členů Rady České společnosti pro systémovou integraci. Zde vám předkládáme jména kandidátů a jejich krátké CV vč. jejich fotografie. Kandidáti na členy rady byli jednak navrženi stávající radou společnosti a jednak nominačními lístky zaslanými členy společnosti.

Je na Vás, abyste vybrali (maximálně) 7 členů Rady pro období 2013-2016. Všichni členové ČSSI budou obesláni mailem, který bude obsahovat (1) hlasovací lístek a (2) instrukce k volbám vč. možnosti elektronického hlasování...

Lze těžit z interní komunikace? Pomohou sociální média?

To je název mini-konference, kterou dne 22.listopadu 2012 pořádal Institut Interní Komunikace ve spolupráci s IBM, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou společností pro systémovou integraci.
Hlavním tématem mini-konference byla sociální média a interní komunikace v organizaci z pohledu manažera, s důrazem na reálné a konkrétní přínosy, možnosti a přístupy, klady, rizika a nebezpečí.
Bližší informace na adrese:  http://www.institutik.cz/horke-aktuality/lze-tezit-z-interni-komunikace-...

Seminář "Jak využívají české firmy a instituce Cloud Computing?"

Nadcházející seminář ČSSI nazvaný Jak využívají české firmy a instituce Cloud Computing? se koná 7.12.2012 na VŠE v Praze. Bližší informace i program nalezente na stránce semináře. Můžete použít i on-line přihlášku...

Syndikovat obsah