Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Systémová integrace 3/2012

Vážení čtenáři,

je pro vás připraveno třetí číslo devatenáctého ročníku časopisu Systémová integrace. V jeho úvodu vás chceme nejprve informovat o některých aktivitách, které se v rámci ČSSI aktuálně připravují. Nejpodstatnější z nich je příprava voleb do nové rady ČSSI, která proběhne v prosinci tohoto roku. Členové ČSSI budou obesláni volebními lístky, pravidly voleb a návrhem nové kandidátky. I pro příští léta se předpokládá, že by rada měl být složena ze zástupců praxe, tj. zákazníků i dodavatelů informačních systémů a technologií a ze zástupců akademické sféry, tj. předních českých vysokých škol zaměřených na informatiku. Veškeré detailní informace budou členům ČSSI zaslány mailem v průběhu listopadu.

Liberecké informatické fórum

Katedra informatiky EF TUL ve spolupráci se Severočeskou sekcí ČSSI pořádá ve dnech 8.-9.11.2012 Liberecké informatické fórum. K tomuto semináři přikládáme pozvánku. Nově je přidán finální program.

Konference Moderní databáze - Architektura informačních systémů

Kdy: čtvrtek, 11. října 2012
Kde: Konferenční centrum TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle

Společnost KOMIX s.r.o. si vás dovoluje pozvat na konferenci Moderní databáze – Architektura informačních systémů. Hlavním tématem letošního ročníku je Zpracování velkých objemů dat a transakcí. Tato tradiční konference mapuje aktuální trendy i dostupné technologie v oblasti zpracování dat a architektur informačních systémů.

Nové číslo časopisu (SI 2/2012)

Vyšlo nové číslo časopisu Systémová integrace - 2/2012.

Systémová integrace 2/2012

Vážení čtenáři,

přinášíme druhé a tedy prázdninové číslo devatenáctého ročníku našeho časopisu. V tomto čísle se nejprve několika články vracíme k semináři Business intelligence fórum 2012 a následně se věnujeme i několika dalším aktuálním tématům. Jak jsme Vás již informovali, tento rok znamená v programovém kalendáři odborných akcí ČSSI podstatnou změnu, neboť každoroční červnovou konferenci Systémová integrace nahrazujeme specializovanými jednodenními semináři.

Prezentace ze semináře Business Intelligence Fórum 2012

Prezenatce ze semináře, které přednášející dali k dispozici, jsou dostupné ze stránky semináře od jednotlivých bodů programu.

Nové číslo časopisu (SI 1/2012)

Vážení čtenáři, vyšlo nové číslo Časopisu Systémová integrace...

Syndikovat obsah