Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Švédsko-české IT forum

Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví  pořádá Švédsko-české IT forum 12. března v Praze. Hlavním  cílem této akce je umožnit navázat kontakty a spolupráci mezi švédskými  a českými firmami v oblasti informačních technologií.   
 

ČSSI Vás zve na seminář Competitive Intelligence

Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci se společnostmi KOMIX s.r.o.,  NEWTON Media a.s.  a  TOVEK, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář COMPETITIVE  INTELLIGENCE. Seminář se koná 13.2.2009 od 9.00 hod. ve staré aule VŠE Praha, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Více

Výsledky voleb rady ČSSI na období 2009-2012

V závěru roku 2008 proběhly volby do Rady ČSSI na období let 2009 - 2012. Ze 140 individuálních členů zaslalo hlasovací lístek 25 členů a ze 165 kolektivních členů zaslalo hlasovací lístek 56 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu.

 

Na základě výsledků hlasování byli z 15ti navržených kandidátů zvoleni do Rady ČSSI (v abecedním pořadí):

Ing. Aleš Bartůněk,

Prof. Ing. Josef Basl, CSc.,
Ing. Martin Bednár,
Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.,

JUDr. Martin Maisner,

Ing. Michal Nettl,

Prof. Ing. Jiří Voříšek CSc.

Svět informačních systémů 2009: první oznámení

Dovolte, abychom vás pozvali na 6. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009. Chcete-li se konference zúčastnit, poznamenejte si termín jejího konání 20. - 21. dubna, kdy se s Vámi rádi setkáme u nás ve Zlíně, na Univerzitě Tomáše Bati. Chcete-li publikovat ve sborníku, zašlete nám své příspěvky do 13. února 2009 k posouzení programovým výborem. Pro autory příspěvků máme pro letošní rok mimořádnou nabídku: Příspěvky zpracované v anglickém jazyce přijmeme také k recenznímu řízení pro CVIS.CZ - periodikum zařazené Radou Vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Systémová integrace 2009 - Výzva k zaslání příspěvku

ilustracePořadatelé konference – Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, SPIS a SSSI Vás srdečně zvou ke spolupráci na programu sedmnáctého ročníku mezinárodní konference "Systémová integrace 2009“ zaměřené na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

 

Průzkum lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR

ilustraceZahajujeme druhé kolo průzkumu lidských zdrojů v oblasti ICT v ČR. Jeho cílem je nejen získat aktualizované informace o vývoji v oblasti ICT odborníků v ČR, ale také pomoci VŠ a VOŠ pružně reagovat na vývoj na trhu práce, tj. na požadavky týkající se počtu požadovaných ICT odborníků a struktury jejich znalostí.

 

Zveme vás na Databázový svět 2008

Dovolte, abychom pozvali na šestý ročník nejvýznamnější české konference o databázových technologiích, která se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu 2008 ve Zlíně. Nosným tématem konference jsou aktuální trendy v databázích. V této pozvánce vám přinášíme definitivní podobu programu a samozřejmě také možnost registrace. Stejně jako v předchozích letech i letos bude pro účastníky veškerý servis zcela zdarma.

 

Pořadatel:

Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů – odborná sekce ČSSI.

 

Cíl konference:

Syndikovat obsah