Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Liberecké informatické fórum

Katedra informatiky Hospodářské fakulty Technické univerzity Liberec a Severočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci pořádájí ve dnech 6. - 7. listopadu 2008 konferenci Liberecké informatické fórum. Více informací je zde. 

XML technologie - Principy a aplikace v praxi

Autor: 
Irena Mlýnková, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Kamil Toman, Vojtěch Toman, Martin Nečaský

Obálka knihy XML technologie - Principy a aplikace v praxiOjedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ovšem i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích.

Zveme vás na Invex ERP fórum 2008

Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. ročník odborné konference Invex ERP Fórum, který bude zaměřen především na praktické otázky využití potenciálu ERP a ekonomických systémů pro zvýšení efektivity obchodních a výrobních procesů různých typů firem.

CVIS se letos podílí na této konferencí přednáškou, která nabídne aktuální výsledky průzkumu českého ERP trhu. Na toto vystoupení naváže námi moderovaná panelová diskuse nad situací a vývojem v oblasti podnikových informačních systémů, a to se zaměřením na potřeby a požadavky výrobních podniků.

 

Faktory ovlivňující volbu studia v oboru IT

Univerzita Pardubice ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci provádí průzkum "Rozhodovací proces při volbě studia oboru IT", který zjišťuje faktory ovlivňující volbu studia. Průzkum je součástí srovnávací studie, kterou řešíme ve spolupráci s Japonskou univerzitou KCG v Kyotu.

Další informace najdete na  http://pruzkumit.upce.cz/zari

Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy; Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů

Autor: 
Milena Tvrdíková

Obálka knihySrozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů.

Ke konferenci Systémová integrace 2008

Konference Systémová integrace 2008 měla v tomto roce podtitul Zvyšování výkonnosti podniku s využitím IT. Konala se od 10.6. do 11.6. v Praze, v paláci Žofín. Jejími hlavními pořadateli byli Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a katedra informačních technologií VŠE. Přednášky byly doplněny několika workshopy a mnoha případovými studiemi z české i zahraniční praxe presentovanými experty dodavatelských IT organizací a zástupci jejich zákazníků. Z presentovaných přednášek a případových studií dále vybíráme několik postřehů.

Prezentace příspěvků konference Systémová integrace

ilustraceNebyli jste na konferenci Systémová integrace 2008, která proběhla v úterý a středu 10. a 11. června 2008 na pražském Žofíně?

V průběhu konference bylo vedle panelových diskusí předneseno 78 příspěvků. Nabízíme Vám touto cestou možnost, alespoň z uveřejněných prezentací, získat představu o obsahu jednání.

Syndikovat obsah