Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Pozvánka na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

4. prosince 2015, od 9:00 do 15:15 hod., se na Vysoké škole ekonomické v Praze koná další ze série konferencí pořádaných společně ČSSI a MV ČR, na téma Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti, k dispozici je on-line přihláška. Srdečně vás zveme.

Fotografie ze semináře Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody

Podívejte se na fotografie ze semínáře...

  

Pozvánka na konferenci Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody

6. listopadu 2015,  od 13:10 do 17:45 hod., se na Vysoké škole ekonomické v Praze koná konference Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody, k dispozici je on-ine přihláška. Srdečně vás zveme.

Abdikace prof. Jiřího Voříška z funkce prezidenta ČSSI a zvolení nového prezidenta

 Dne 29. září 2015 předal prof. Jiří Voříšek radě ČSSI abdikaci z funkce prezidenta společnosti. Přečtěte si jeho abdikační dopis...

Fotogalerie semináře Enterprise Architektura v české veřejné správě

  

Podívejte se na další fotografie z konference...

Konference Information for Practice 2015 – 18. ročník

Konference se koná se  8.-10.října 2015 v Ostravě, pořádají Katedra aplikované informatiky VŠB-TU Ostrava, EUNISu CZ a ČSSI. Tématy konference jsou IT Management, Information Society and Trends in IT Education, Information Security, Process Management and its IT Support.

Více informací na http://www.cssi-morava.cz/new/index.php?id=94, viz též přiložený leták.

Konference DATA A ZNALOSTI 2015

Konference se koná 1. a 2. 10.2015 v budově ČVUT – FIT, Praha Dejvice.

DATA A ZNALOSTI je nová česká a slovenská odborná konference s mezinárodní účastí a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství, využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Konference se v roce 2015 zaměřuje na témata Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics. Program je složen ze zvaných přednášek a posterů. Program je k dispozici na webu konference http://www.dataznalosti.cz/program/

Syndikovat obsah