Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Podnikové procesy, Procesní řízení a modelování

Autor: 
Václav Řepa

Obálka knihy Podnikové procesyNové, aktualizované a rozšířené vydání moderní publikace pro firemní manažery, studenty, IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy.

Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů

Autor: 
Vít Lidinský, Ivana Švarcová

DUEL je poetickou zkratkou problematiky dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů. Tato problematika je pro dnešní informatiky jedním z hlavních úkolů k řešení. Pro mnoho uživatelů „elektronického styku“ je totiž právě problematika dlouhodobého uchovávání brzdou zavedení e-fakturace, elektronického zadávání veřejných zakázek, e-governmentu apod.

 

Telefónica O2 pomohla Ministerstvu zemědělství ČR s optimalizací ICT

Autor: 
Josef Jirák, Monika Bugerová

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., ke konci roku 2006 dokončila projekt „Integrace sítě MZe“ pro Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavním cílem projektu bylo zajistit stabilitu vnitřní komunikační a ICT síťě MZe a zrealizovat přesunutí všech kritických systémových a aplikačních prvků sítě do spolehlivého moderního hostingového centra Nagano. Tímto prvním krokem se podařilo zlepšit dostupnost a odezvu jednotlivých systémů z pohledu práce uživatele a tím zajistit pro zákazníka možnost plnění a měření SLA parametrů u jednotlivých služeb.

Jaký lze očekávat vývoj vlivu ICT na ekonomiku ČR v příštích 5-10 letech?

Autor: 
Jiří Voříšek

Po přelomu tisíciletí vzrůstá celosvětově tlak na efektivnost prostředků investovaných do ICT. Živě se diskutuje i vliv ICT na ekonomiku jednotlivých zemí a na ekonomiku v globálním měřítku. Jedni tvrdí, že význam ICT pro ekonomické subjekty i pro národní ekonomiky bude klesat, jiní tvrdí, že tento význam naopak poroste. Článek analyzuje výsledky dvou průzkumů, které byly na toto téma provedeny na sklonku roku 2006 v ČR.

Efekty podnikové informatiky

Autor: 
Josef Basl, Jan Pour

Článek je zaměřen na problematiku efektů informatiky a jejich dopadů na konkurenceschopnost podniku, na zvyšování úrovně řízení podniků i řízení jejich informatiky. Příspěvek obsahuje zejména výsledky a základní analýzy dat z průzkumu realizovaného na zářijovém semináři ČSSI v roce 2006 a současně je konfrontuje s výsledky dalších obdobných průzkumů.

Konkurenceschopnost České republiky v globalizované a znalostně založené ekonomice

Autor: 
Anna Kadeřábková

Se změnou technologických, produkčních, investičních a obchodních toků (ve prospěch toků služeb, výzkumu a vývoje a lidského kapitálu a v jejich rámci kvalifikovaných pracovníků a investic do technologií a expertizy) se zvyšuje podíl rozvíjejících se tržních ekonomik na globálním outputu. V roce 2015 bude Čína druhá nejsilnější ekonomika světa, vysoký bude rovněž růst ekonomické síly Indie. Výrobní faktory budou vždy směřovat do zemí s největším ekonomickým nebo společenským výnosem, který závisí na jejich strukturálních charakteristikách – vybavenosti fyzickým a lidským kapitálem, velikosti trhu, růstové výkonnosti, dopravních nákladech, bariérách vstupu.

Integrating e-learning system into university education

Autor: 
Milan Dado, Matilda Drozdová, Karol Matiaško, Monika Vajsová

The implementation of information and communication technology (ICT) in to education is a complex task depending on the accessibility of technology, know-how of study materials design, systems of monitoring, evaluation, the legal and regulatory framework and other issues. Regarding these facts; e-learning is not exploited broadly and effectively enough in the university education today. One of the reasons is lack of the methodology for solving such a complex problem. There is a need for the systematic oriented approach. This article presents such systematic oriented approach of e-learning and its integration one the real application in the education at the University of Zilina.

Syndikovat obsah