Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Příjemné prožití zimních svátků

vám přeje Česká společnost pro systémovou integraci!

Zveme vás na konferenci "Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací"

Další ze série seminářů společnosti na téma Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací se koná v pátek 17.1.2014 v budově Vsoké školy ekonomické v Praze.

K dispozici je již on-line přihláška.

Zveme vás na seminář "Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do Cloudu?"

Další seminář společnosti nazvaný Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do Cloudu? se koná  12.12.2013 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze. K dispozici je i on-line přihláška.

Statistiky o Lidských zdrojích pro informační technologie v České republice

Český statistický úřad, po dvou letech, na svých webových stránkách zveřejnil podrobné statistiky o Lidských zdrojích pro informační technologie v České republice:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_pro_informacni_techno...

Statistiky lidských zdrojů pro informační technologie obsahují:

Systémová integrace 3/2013

Vážení čtenáři,

přinášíme třetí číslo dvacátého ročníku časopisu Systémová integrace, v něm řadu článků, tentokrát převážně na technologická témata. Současně chceme na tomto místě podat i několik informací o nabídce odborných akcí České společnosti pro systémovou integraci pro nejbližší období.

Již na listopad tohoto roku je připravena konference na téma Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení, která se bude konat 8/11 od 9:00 hodin ve Vencovského aule na VŠE Praha. (Registrace je od 8:30 hodin). Představí se na ní přední osobnosti z oblasti eGovernmentu v České republice, program konference předkládáme v následujícím stručném přehledu:

X. ročník odborné konference IT Governance 2013

ISACA Czech Republic Chapter si Vás dovoluje pozvzat na již X. ročník odborné konference IT Governance 2013, který se koná ve dnech 16. a 17.10. 2013 ve Wellness hotelu VISTA na Dolní Moravě. Konference je zaměřena na téma "Cloud Governance". Více informací o programu a registraci naleznete  na webových stránkách http://www.isaca.cz/cs/x-rocnik-odborne-konference-it-governance-clould-governance-2013 .
Součástí konference je také oblíbený společenský večer s řízenou degustací Single Malt Whisky a návštěva vojenského muzea.

Pozvánka na seminář Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení

Zveme vás na seminář Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení konaný v pátek 8.listopadu 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze. K dispozici je i on-line přihláška.

Syndikovat obsah