O společnosti

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) byla založena v roce 1994 a sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající metody systémové integrace, informační služby pro podporu rozvoje řízení podniků, institucí veřejné správy a pro rozvoj vysokého školství se zaměřením řízení s podporou informačních technologií. V tomtéž roce zahájila vydávání časopisu Systémová integrace a současně pořádání výročních konferencí Systémová integrace.

Posláním společnosti byla od počátku její existence výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. ČSSI pak od roku 2010, kromě časopisu Systémová integrace, se stala vydavatelem i on-line časopisu Journal of Systems Integration s mezinárodní působností. Původní časopis Systémová integrace je nyní vydáván v tištěné i elektronické verzi, která je k dispozici na těchto webových stránkách. Časopis byl letech 2008-2013 řazen Radou pro vědu a výzkum mezi uznávané recenzované časopisy a nabízí publikační možnosti pro všechny odborníky z akademické sféry i z praxe.

Členem ČSSI se může stát organizace, ale i jednotlivá osoba na základě přihlášky a uhrazení členského poplatku.

Hlavní aktivity

  • odborné semináře na aktuální témata, Průmysl 4.0, eHealth, eGovernment
  • významné odborné akce pořádá ČSSI, Informační technologie pro praxi v Ostravě, Liberecké informatické forum, 
  • odborný časopis Systémová integrace - recenzovaný časopis, obsahuje články v češtině i angličtině, vychází jako nepravidelný čtvrtletník v tištěné (ISSN 1210-9479) i elektronické (ISSN 1804-2716) formě,
  • mezinárodní časopis Journal of Systems Integration vydávaný elektronicky jako pravidelný čtvrtletník pouze v anglickém jazyce (ISSN 1804-2724),
  • zpracování zásadních dokumentů rozvoje informatiky v ČR, např. dokument Digitální cesta k prosperitě analyzující možnosti využití ICT v jednotlivých odvětvích pro posilování konkurenceschopnosti celé ČR, nebo dokument Lidské zdroje v ICT a jejich vliv na konkurenceschopnost ČR
  • odborné publikace ve spolupráci s nakladatelstvím GRADA Publishing v ediční řadě "Management v informační společnosti"