Ochrana podnikových informačních systémů před kybernetickými útoky

Autor: 
Vladimír Smejkal, Jindřich Kodl

Vzhledem k rostoucí závislosti civilizace na informačních a komunikačních technologiích se stává zranitelnost informačních systémů a informačních technologií významnou hrozbou. Protože hlavním nástrojem obrany proti kyberútokům je prevence, je třeba budovat informační systémy jako systémy zabezpečené. To platí i pro podnikové informační systémy. Tím dojde ke snížení zranitelnosti, a tedy i k zábraně hrozeb pocházejících z řad pachatelů kybernetické kriminality či kyberteroristů. Současně musí být součástí preventivních opatření i nástroje pro zjišťování možných kyberútoků tak, aby na ně mohl vlastník aktiv reagovat, jakož i nástroje umožňující rozkrýt, co se v systému či jeho komponentě odehrálo, aby bylo možno zajistit důkazy – digitální stopy. Tyto stopy mají dvojí význam: slouží k odhalení pachatele a dokázání jeho trestné činnosti, ale současně jsou zpětnovazebním zdrojem pro další vylepšování bezpečnostních opatření. 

Text ke stažení: